Cycle de recyclage

Nekonečný oběh látek

bez další spotřeby zdrojů

Všechno je zdroj!

Pokud máme něco určitého zakódovaného v našich genech, pak je to princip Cradle to Cradle®, že každý zdroj slouží jako živina pro nový životní cyklus. Cradle to Cradle® popisuje oběh látek, ve kterém výrobky, popř. suroviny cirkulují v nekonečném výrobním cyklu „Od kolébky ke kolébce“. U megawood® procházejí výrobky z dřevěného materiálu GCC (German Compact Composite) technickým cyklem, takže se z nich stále znovu vyrábějí nové výrobky. Za tímto účelem jsme instalovali speciální systém zpětného odběru, aby mohly být výrobky megawood® vyráběné od roku 2005 z GCC zase zavedeny do oběhu látek.

Náš materiál GCC (German Compact Composite) byl oceněn zlatým certifikátem Cradle to Cradle Certified™. Certifikát vydává Cradle to Cradle Products Innovation Institut. Přitom je u našeho materiálu GCC na globální úrovni kvality potvrzena především lidská a ekotoxikologická neškodnost všech složek. Obsáhlé hodnocení materiálu a procesu jednotně uceluje ekologické hodnocení integrovaného hospodaření s vodou a klimaticky neutrální energetická koncepce při výrobě i vysoké sociální standardy našich výrobních závodů v Německu. U neškodnosti všech obsažených látek dosahujeme dokonce nejvyšší možné ceny „Platina“. Proto náš materiál GCC představuje jeden z 20 špičkových certifikovaných stavebních materiálů na celém světě.

„Představte si vysoce kvalitní, zdravotně nezávadný stavební materiál, který je trvale k dispozici a nespotřebovává žádné další přírodní zdroje.“

V těchto kategoriích byl náš dřevěný materiál GCC
certifikován dle Cradle to Cradle Certified®*:

*Verze 3.1, obnovení 27. srpna 2024, GCC HARZart je v současné době v procesu certifikace. více informací k certifikaci získáte na adrese www.megawood.com/en/material/cradle-to-cradle-c2c
Cradle to Cradle Certified® je registrovaná ochranná známka Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Budování s GCC megawood® je budování s vizí!

pro ochranu životního prostředí a klimatu:

 • zajištěná způsobilost k oběhu
 • růst bez další spotřeby přírodních zdrojů
 • klimaticky neutrální výroba

pro projektanty a architekty:

 • stálá dostupnost
 • vysoká flexibilita geometrie konstrukčních dílů
 • vysoká fyzická zatížitelnost/statika
 • přesnost lícování i po letech používání

pro stavebníky, vlastníky a investory:

 • zvýšení kvality života
 • zlepšení zdravého života
 • předchází budoucím nákladům na likvidaci
 • nový koncept pronájmu šetří likviditu
 • zvýšení věcné hodnoty nemovitosti
 • splňuje kritéria pro trvale udržitelné stavby a ekologické stavitelství

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.