Skip to main content
Cycle de recyclage

Nekonečný oběh látek

bez další spotřeby zdrojů

Všechno je zdroj!

Pokud máme něco určitého zakódovaného v našich genech, pak je to princip Cradle to Cradle®, že každý zdroj slouží jako živina pro nový životní cyklus. Cradle to Cradle® popisuje oběh látek, ve kterém výrobky, popř. suroviny cirkulují v nekonečném výrobním cyklu „Od kolébky ke kolébce“. U megawood® procházejí výrobky z dřevěného materiálu GCC (German Compact Composite) technickým cyklem, takže se z nich stále znovu vyrábějí nové výrobky. Za tímto účelem jsme instalovali speciální systém zpětného odběru, aby mohly být výrobky megawood® vyráběné od roku 2005 z GCC zase zavedeny do oběhu látek.

Náš materiál GCC (German Compact Composite) byl oceněn zlatým certifikátem Cradle to Cradle Certified™. Certifikát vydává Cradle to Cradle Products Innovation Institut. Přitom je u našeho materiálu GCC na globální úrovni kvality potvrzena především lidská a ekotoxikologická neškodnost všech složek. Obsáhlé hodnocení materiálu a procesu jednotně uceluje ekologické hodnocení integrovaného hospodaření s vodou a klimaticky neutrální energetická koncepce při výrobě i vysoké sociální standardy našich výrobních závodů v Německu. U neškodnosti všech obsažených látek dosahujeme dokonce nejvyšší možné ceny „Platina“. Proto náš materiál GCC představuje jeden z 20 špičkových certifikovaných stavebních materiálů na celém světě.

„Představte si vysoce kvalitní, zdravotně nezávadný stavební materiál, který je trvale k dispozici a nespotřebovává žádné další přírodní zdroje.“

V těchto kategoriích byl náš dřevěný materiál GCC
certifikován dle Cradle to Cradle Certified®*:

*Verze 3.1, obnovení 27. srpna 2024, GCC HARZart je v současné době v procesu certifikace. více informací k certifikaci získáte na adrese www.megawood.com/en/material/cradle-to-cradle-c2c
Cradle to Cradle Certified® je registrovaná ochranná známka Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Budování s GCC megawood® je budování s vizí!

pro ochranu životního prostředí a klimatu:

 • zajištěná způsobilost k oběhu
 • růst bez další spotřeby přírodních zdrojů
 • klimaticky neutrální výroba

pro projektanty a architekty:

 • stálá dostupnost
 • vysoká flexibilita geometrie konstrukčních dílů
 • vysoká fyzická zatížitelnost/statika
 • přesnost lícování i po letech používání

pro stavebníky, vlastníky a investory:

 • zvýšení kvality života
 • zlepšení zdravého života
 • předchází budoucím nákladům na likvidaci
 • nový koncept pronájmu šetří likviditu
 • zvýšení věcné hodnoty nemovitosti
 • splňuje kritéria pro trvale udržitelné stavby a ekologické stavitelství