Responsabilité

Odpověd­nost

po generace

Listy rotoru pro větrnou energii jako zdroj surovin

Inovace u nás znamená kvalitativní pokrok. Ve středu naší strategie růstu přitom stojí trvale udržitelné zajištění našich surovin, i samotný postup jejich pořizování. Abychom i v budoucnu uspokojili rostoucí poptávku po výrobcích z dřevěného materiálu GCC bez další spotřeby přírodních surovin, a mohli i nadále odpovědně růst na trhu, již dnes myslíme v našem oběhu látek na zítřek.

Dalším krokem zaměřeným na budoucnost je využití použitých listů rotoru pro větrnou energii jako zdroje surovin. Téměř všechny komponenty surovin listu rotorul ze obnovit a použít bez ztráty kvality v GCC megawood®. Takto jsou cenné, stávající materiály, které vykazují dobrý výkonnost, pokud jde o opětovnou plastifikaci a zdraví materiálu, chráněny před tepelným zničením nebo jejich opětovným zpracováním ve výrobcích horší jakosti a současně je zamezeno emisím CO2.

Terasová prkna DELTA megawood® budou napříště plně odpovídat těmto požadavkům.

Výrobky megawood® z dřevěného materiálu GCC se vyrábí klimaticky neutrálně, nevyžadují žádné další přírodní zdroje a umožňují zdravé, udržitelné a recyklovatelné stavby na nejvyšší úrovni kvality.

Z vizí se stávají mise. Akční plán Evropské komise k oběhovému hospodářství si klade za cíl do roku 2030 snížit množství zbytkového odpadu na polovinu a zároveň zdvojnásobit podíl recyklovaných materiálů. Tohoto cíle jsme dosáhli již dnes! Toto oběhové hospodářství zdůrazňuje náš nárok na ekologicky udržitelný dřevěný materiál a dostává naší povinnosti vůči budoucím generacím.

DELTA – naše první prkna s pravou větrnou energií

V terasovém prknu DELTA se skrývá materiál z listů rotoru pro větrnou energii. Jedinečná geometrie s příčným strukturování umožňuje položení úplně bez spádu.


*Prkna DELTA se nyní nacházejí v procesu certifikace Cradle to Cradle Certified®

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.