Skip to main content
Responsabilité

Odpověd­nost

po generace

Listy rotoru pro větrnou energii jako zdroj surovin

Inovace u nás znamená kvalitativní pokrok. Ve středu naší strategie růstu přitom stojí trvale udržitelné zajištění našich surovin, i samotný postup jejich pořizování. Abychom i v budoucnu uspokojili rostoucí poptávku po výrobcích z dřevěného materiálu GCC bez další spotřeby přírodních surovin, a mohli i nadále odpovědně růst na trhu, již dnes myslíme v našem oběhu látek na zítřek.

Dalším krokem zaměřeným na budoucnost je využití použitých listů rotoru pro větrnou energii jako zdroje surovin. Téměř všechny komponenty surovin listu rotorul ze obnovit a použít bez ztráty kvality v GCC megawood®. Takto jsou cenné, stávající materiály, které vykazují dobrý výkonnost, pokud jde o opětovnou plastifikaci a zdraví materiálu, chráněny před tepelným zničením nebo jejich opětovným zpracováním ve výrobcích horší jakosti a současně je zamezeno emisím CO2.

Terasová prkna DELTA megawood® budou napříště plně odpovídat těmto požadavkům.

Výrobky megawood® z dřevěného materiálu GCC se vyrábí klimaticky neutrálně, nevyžadují žádné další přírodní zdroje a umožňují zdravé, udržitelné a recyklovatelné stavby na nejvyšší úrovni kvality.

Z vizí se stávají mise. Akční plán Evropské komise k oběhovému hospodářství si klade za cíl do roku 2030 snížit množství zbytkového odpadu na polovinu a zároveň zdvojnásobit podíl recyklovaných materiálů. Tohoto cíle jsme dosáhli již dnes! Toto oběhové hospodářství zdůrazňuje náš nárok na ekologicky udržitelný dřevěný materiál a dostává naší povinnosti vůči budoucím generacím.

DELTA – naše první prkna s pravou větrnou energií

V terasovém prknu DELTA se skrývá materiál z listů rotoru pro větrnou energii. Jedinečná geometrie s příčným strukturování umožňuje položení úplně bez spádu.


*Prkna DELTA se nyní nacházejí v procesu certifikace Cradle to Cradle Certified®