Skip to main content
Odpowiedzialność

Odpowied­zialność

przez ponadpokoleniowa

Łopaty wirnikowe siłowni wiatrowych jako źródło surowca

Nasze produkty są trwałe przez pokolenia. Tym niemniej czasami jest pora na coś nowego. Dlatego opracowaliśmy model, który umożliwi Państwu posiadanie tarasu megawood®, o którego utylizację nie będą się Państwo musieli później martwić. Z końcem długiego okresu użytkowania odbierzemy Państwa taras, wprowadzimy go do obiegu produkcyjnego i wyprodukujemy z niego nowe produkty. Ponadto otrzymają Państwo od nas wartość odbioru. Obowiązuje to oczywiście nie tylko w stosunku do tarasów, lecz również innych produktów megawood®. Jako posiadacze tarasu megawood® od początku budują Państwo ekologicznie i odpowiedzialnie! Więcej informacji na ten temat zasięgną Państwo w sklepie megawood®.

Innowacja to u nas postęp jakościowy. Zrównoważone zapewnianie surowców materiałowych jak i sama praktyka ich pozyskiwania stanowią przy tym priorytet naszej strategii rozwoju. Aby również w przyszłości sprostać rosnącemu popytowi na produkty z surowca drzewnego GCC, bez dodatkowego zużycia surowców naturalnych i w dalszym ciągu odpowiedzialnie wzrastać na rynku, już dzisiaj w naszej gospodarce materiałowej myślimy o jutrze.

Zastosowanie używanych łopat wirnikowych siłowni wiatrowych jako źródła surowca stanowi przy tym prowadzący dalej, zorientowany w przyszłość krok. Prawie wszystkie komponenty surowcowe łopaty wirnikowej można ponownie przetworzyć i wprowadzić bez utraty jakości w GCC megawood®. W ten sposób chroni się wartościowe, istniejące materiały, wykazujące dobre wyniki pod względem replastyfikowalności i cech zdrowotnościowych materiału, przed unicestwieniem termicznym lub downcyklingiem do produktów o niższej wartości, unikając jednocześnie emisji CO2.

Deski tarasowe DELTA megawood® będą w przyszłości spełniały dokładnie te wymagania.

Produkty firmy megawood® z materiału drzewnego GCC produkowane są neutralnie pod względem klimatycznym, nie zużywają dodatkowych zasobów naturalnych i umożliwiają zdrowe i zrównoważone budownictwo najwyższej jakości, którego komponentów można ponownie użyć w cyklu materiałowym.

Wizja staje się misją. Plan działania Komisji Europejskiej do spraw gospodarki cyrkularnej ma na celu do roku 2030 zmniejszenie o połowę wytwarzania odpadów resztkowych oraz jednoczesne podwojenie udziału materiałów recyklingu. Ten cel osiągnęliśmy już dzisiaj! Gospodarka obiegu zamkniętego czyli gospodarka cyrkularna podkreśla nasze aspiracje do zrównoważonego ekologicznie materiału drewnianego i wypełnia naszą odpowied- zialność wobec przyszłych pokoleń.

DELTA – nasze pierwsze deski z prawdziwą siłą wiatru

W dylach tarasowych DELTA zawarty jest materiał z łopat wirni- kowych siłowni wiatrowych. Wyjątkowa geometria i struktura poprzeczna umożliwiają układanie bez spadu.


*W tej chwili DELTA podlega procesowi certyfikacji Cradle to Cradle Certified®