Skip to main content
Cykl recyklingu

Cykl recyklingu

niekończący się strumień materiałów

Zasobem jest wszystko!

To, co z pewnością leży w naszych genach, to zasada Cradle to Cradle®, że każdy zasób stanowi odżywkę dla nowego cyklu życiowego. Cradle to Cradle® opisuje cykl materiałowy, w którym produkty lub surowce cyrkulują w wiecznie powtarzających się obiegach „Od kołyski do kołyski“. W firmie megawood® produkty z materiału drewnianego GCC (German Compact Composite) cyrkulują w obiegu technicznym, co pozwala produkować z nich wciąż nowe produkty. W celu wprowadzenia wytwarzanych od roku 2005 produktów megawood® z GCC ponownie do cyklu materiałowego, zainstalowaliśmy specjalny system odbioru.

Nasz materiał GCC (German Compact Composite) uzyskał złoty certyfikat Cradle to Cradle Certified®. Certyfikat został przyznany przez Cradle to Cradle Products Innovation Institut. Potwierdzono przy tym na globalnym poziomie jakościowym nieszkodliwość naszego materiału GCC i wszystkich jego składników pod względem toksycznego działania na organizm ludzki i środowisko naturalne. Ekologiczna ocena zintegrowanego zarządzania wodą i neutralnej pod względem klimatycznym koncepcji energetycznej produkcji oraz wysokich standardów socjalnych w naszym zakładzie produkcyjnym w Niemczech uzupełnia całościowo wyczerpującą ocenę materiału i procesu. Pod względem nieszkodliwości wszystkich składników osiągnęliśmy nawet najwyższy certyfikat - platynowy. To sprawiło, że nasz materiał GCC znalazł się w pierwszej 20. najlepszych certyfikowanych materiałów budowlanych na całym świecie.

„Proszę sobie wyobrazić materiał budowlany wysokiej jakości, niestwarzający zagrożenia dla zdrowia, będący stale do dyspozycji i niezużywający dodatkowych zasobów naturalnych.“

Nasz materiał drewniany GCC podlegał certyfikacji zgodnie z Cradle to Cradle Certified® w następujących kategoriach*:

Scorecard C2C

*GCC HOLZart achieves PLATINUM (Version 3.1, renewal 27 Aug 2024) and GCC HARZart achieves GOLD (Version 3.1, renewal 31 Jan 2026) in material health.
Cradle to Cradle Certified® is a registered brand of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
More information about certification at www.megawood.com/pl/material.

Logo C2C Gold

Budynek z GCC megawood® to budowanie z wizją!

dla ochrony środowiska naturalnego i klimatu:

 • zapewniona zdolność do ponownego użycia w cyklu materiałowym
 • wzrost bez dodatkowego zużywania zasobów naturalnych
 • produkcja neutralna dla klimatu

dla projektantów i architektów:

 • stała dostępność
 • wysoka elastyczność geometrii elementu budowlanego
 • wysoka obciążalność/statyczność
 • dokładność dopasowania nawet po latach

dla inwestorów i właścicieli:

 • wzrost jakości mieszkaniowej
 • polepszenie cech zdrowotnościowych mieszkania
 • zapobieganie kosztom utylizacji w przyszłości
 • nowa koncepcja wynajmowania sprzyja wypłacalności
 • wzrost wartości rzeczowej nieruchomości
 • spełnia kryteria zrównoważonego budownictwa i Green Building